Privacyverklaring

Mechanisatie Verzekerd is een handelsnaam van Post Risicobeheer, gevestigd te Gieten, welke verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uitgangspunt
Post Risicobeheer conformeert zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast zijn er regels opgesteld ter bescherming van uw privacy in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen en de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. Beide gedragscodes worden door Post Risicobeheer nageleefd.

Wij hebben melding gemaakt van de verwerking van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze melding is geregistreerd onder meldingsnummer 1620327. U kunt het meldingsregister raadplegen op autoriteitpersoonsgegevens.

Uw gegevens: vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze websites. We behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Wanneer u uw persoonsgegevens doorgeeft op de website, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens gebruiken volgens deze privacyverklaring.

Uw gegevens: vastgelegd voor uw opdracht
U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen of om producten van ons af te nemen. Wij gebruiken alleen gegevens die u ons uitdrukkelijk en vrijwillig geeft. Post Risicobeheer legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht.

Uw gegevens: inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Post Risicobeheer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Post Risicobeheer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Uw gegevens: verstrekking aan derden
Wij geven uw gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. We doen dit alleen wanneer we dit verplicht zijn op basis van de wet of vanwege een rechterlijke uitspraak.
Uw gegevens worden slechts aan verzekeraars verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerder van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Uw bezoekgedrag: geregistreerd voor betere dienstverlening
Wij gebruiken gegevens van uw bezoekgedrag om onze dienstverlening verder te verbeteren. We onderzoeken hiermee de mogelijkheden voor verdere optimalisering van a) onze producten en diensten en b) communicatie over onze producten en diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Post Risicobeheer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij gebruiken Google Analytics-cookies, hebben Google volledig geanonimiseerd en daarom mogen we deze cookies plaatsen zonder toestemming.

Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten.
Wij hebben met Google:
- Geanonimiseerd (Anonymize) IP. Door het laatste octet van het IP-adres van de websitebezoeker te verwijderen.
- Gegevens delen met Google uitgezet. Te weten; Producten en services van Google (verbetering hiervan), Benchmarking (vergelijking van geaggregeerde gegevens met andere websites), Technische ondersteuning, Accountspecialisten (toegang voor -) en Google verkopers/salesexperts (toegang voor -).
- Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden uitgezet.
- De functie voor User ID's uitgeschakeld.

Zie, voor de volledige door ons gebruikte cookies, hier de lijst.

Niet verantwoordelijk voor derden
Op de website vindt u links naar websites van derden. Hoewel we deze websites met zorg hebben geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop derden met uw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Dienstverlening door derden
Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst met u. Bijvoorbeeld een expertisebureau. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Met deze partijen maken wij contractuele afspraken over de omgang met uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Meer weten?
Post Risicobeheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of meer wilt weten over de persoonsgegevens die wij verwerken? Dan kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..