e mail   info@mechanisatieverzekerd.nl        Inloggen

Eigen vervoer

Bedrijven moeten voldoen aan wettelijke eisen om goederen met een vrachtauto te mogen vervoeren. De eisen zijn vastgelegd in de Wet wegvervoer goederen (Wwg), die onderscheid maakt tussen:

• vervoer van eigen goederen van het bedrijf (eigen vervoer)

• vervoer van goederen voor anderen tegen vergoeding (beroepsgoederenvervoer)

 

Bij eigen vervoer is een vergunning voor beroepsvervoer (Eurovergunning of binnenlandse vergunning) niet verplicht, bij beroepsgoederenvervoer wel. Een transportvergunning of ritmachtiging is buiten de EU ook voor eigen vervoer soms verplicht.

 

De Wet wegvervoer goederen regelt het vervoer van goederen met een vrachtauto. Volgens deze wet is een vrachtauto een motorrijtuig, motorrijtuig met aanhangwagen, of een samenstel van motorrijtuig met oplegger, ingericht voor goederenvervoer. De wet is daarmee van toepassing op vervoer met onder andere:

• bestel- of vrachtauto’s

• combinaties van personen-, bestel- of vrachtauto’s met een aanhangwagen of oplegger

• tractoren en aanhangwagens achter tractoren

• aanhangwagens achter interntransportmaterieel zoals heftrucks

 

Voorwaarden daarbij zijn dat de voertuigen zijn ingericht voor goederenvervoer en dat het laadvermogen van het motorrijtuig inclusief dat van de aanhangwagen of oplegger meer is dan 500 kg.

 

De Wet wegvervoer goederen (Wwg) vervangt sinds 1 mei 2009 de Wet goederenvervoer over de weg. De wet geldt niet alleen bij het vervoer van goederen, maar ook voor lege ritten en bij het laden en lossen. De wet is niet van toepassing op vervoer met een vrachtauto met een laadvermogen van niet meer dan 500 kg en voor privévervoer (vervoer voor niet commerciële doeleinden). Ook zijn er vormen van vervoer waarvoor een vergunning voor beroepsvervoer (Eurovergunning of binnenlandse vergunning) niet nodig is.

 

De Wet wegvervoer goederen omschrijft eigen vervoer als het vervoer van goederen met één of meer vrachtauto's:

• dat voor eigen rekening wordt verricht

• dat wordt verricht als werkzaamheid van ondersteunende aard, die direct samenhangt met de hoofdwerkzaamheid binnen de bedrijfsactiviteiten

 

Dit betekent dat eigen vervoer het vervoer is van goederen die eigendom zijn van het bedrijf of die het bedrijf verhandelt, verhuurt, huurt, bewerkt of herstelt. Ook internationaal is eigen vervoer toegestaan.

 

Bij controle moet een eigen vervoerder aantonen dat hij eigen vervoer verricht.

 

Ook het vervoer met een tractor (met aanhangwagen) valt onder de Wet wegvervoer goederen. Landbouwvervoer door de landbouwer zelf is eigen vervoer.