e mail   info@mechanisatieverzekerd.nl        Inloggen

Schade voor inzittenden

De Schade­verzekering Inzittenden vergoedt letselschade en schade aan bagage of kleding van bestuurder en passagiers. Er vindt zelfs in bepaalde gevallen een uitkering van smartengeld plaats.

 

De Schade­verzekering Inzittende is belangrijk voor de bestuurder van motorrijtuigen. In veel gevallen kunnen passagiers terugvallen op de WA-verzekering van de schuldige bestuurder (tegenpartij). Wanneer u als bestuurder zelf een schade veroorzaakt kunt u nergens terecht, daarvoor is de Schade­verzekering Inzittenden.

 

De Schade­verzekering Inzittenden is daarnaast ook voor de passagiers. U kunt namelijk niet verwachten dat iedereen die bij u in uw motorrijtuig stapt goed verzekerd is. Wanneer uw passagier letsel oploopt door een fout van u of een fout van een tegenpartij dan keert de WA-verzekering van de schuldige partij uit, maar dan moet het slachtoffer wel eerst aantonen wat de schade precies is. Letselschade aantonen en de hele schade regelen valt niet mee, dat kan beter overgelaten worden aan specialisten. Een Schade­verzekering Inzittenden keert uit aan de passagier en verhaalt de schade op de WA-verzekering van de schuldige partij. Ook wanneer er niemand schuld heeft of wanneer de schuldige partij niet verzekerd is, keert de Schade­verzekering Inzittenden uit voor de passagiers. Wanneer er in een dergelijk situatie geen Schade­verzekering Inzittenden is afgesloten, kan de passagier zijn schade niet vergoed krijgen.

 

Meer informatie over deze verzekeringsdekking kunt u lezen in deze productwijzer